Tom O. Collett er Autorisert Finansanalytiker AFA og har en MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole NHH. Han har 25 års erfaring som styremedlem og daglig leder i en rekke familieinvesteringsselskap hvor han bistår eierne med råd innen sammensetning av portefølje, finne og opprettholde riktig risikonivå og valg av type investeringer som passer for den enkelte portefølje. Collett har lang erfaring innen valg av relevante aksje- og rentefond, forvaltning av eiendom samt private equity og direkte investeringer i tidlig fase selskaper.

Se for øvrig https://www.linkedin.com/in/tom-o-collett-576513/.


Tom O. Collett is an EFFAS Certified Financial Analyst holding an MBA in Finance from NHH Norwegian School of Economics. Collett has 25 years of experience as a board member and managing director of a number of family offices. He advises owners about the construction and maintenance of a relevant family office investment portfolio including assisting in finding & keeping the appropriate risk level and establishing an asset class mix relevant for each portfolio. Mr. Collett has extensive experience in equity and fixed income mutual fund selection as well as real estate, private equity and direct investments in early/venture stage companies on behalf of family offices. Please also refer to his linkedin profile.